Fabriek voor tussenlaag filmgrondstofhars in Europa begint met de inkoop van elektriciteit die 100% afkomstig is van hernieuwbare energiebronnen

14 apr. 2022

SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. (President: Keita Kato; hierna “SEKISUI CHEMICAL”) kondigde aan dat de fabriek voor grondstofhars in Nederland van haar 100% dochteronderneming SEKISUI S-LEC B.V., die tussenlaagfolie voor gelamineerd glas produceert en verkoopt, in 2022 is overgeschakeld op hernieuwbare energiebronnen voor 100% van de elektriciteit die door de fabriek wordt ingekocht.

SEKISUI S-LEC B.V., PVB resin production factory for PVB interlayer

Buitenaanzicht van grondstoffabriek in Nederland

Achtergrond en chronologie

De SEKISUI CHEMICAL Group heeft ‘Innovatie voor de Aarde’ aangenomen als visieverklaring in de langetermijnvisie van de Groep, ‘Vision 2030’, en verklaart dat “Om een duurzame samenleving te realiseren, ondersteunen we de basis van LIFE en zullen we ‘gemoedsrust voor de toekomst’ blijven creëren.” De Groep richt zich op ESG-beheer, met als doel zowel de realisatie van een duurzame samenleving als de winstgevende groei van de SEKISUI CHEMICAL Groep.
Klimaatverandering, dat wordt gezien als een belangrijk onderwerp in ESG-beheer, is zowel een belangrijk maatschappelijk onderwerp als een belangrijk risico voor de Groep. De afgelopen jaren heeft de Groep initiatieven om klimaatverandering aan te pakken versneld.
Op 31 december 2021 zijn er 18 fabrieken in Japan en overzee die zijn overgeschakeld op elektriciteit die 100% afkomstig is van hernieuwbare energiebronnen. De Groep streeft ernaar om tegen 2030 over te schakelen op hernieuwbare energiebronnen voor 100% van de elektriciteit die door alle productielocaties van de Groep wordt aangekocht bij externe bronnen.

Met betrekking tot het initiatief om over te schakelen op hernieuwbare energie in Interlayer Film Business

Tussenlagen voor gelamineerd glas worden gebruikt in auto’s en bouwbeglazing en dienen om te voorkomen dat glas binnendringt of verstrooid raakt in geval van een ongeluk, en beschermen tegen ultraviolette straling. Naast deze basisfuncties biedt de tussenlaagfolie van SEKISUI CHEMICAL ook geluidsisolatie, thermische isolatie en HUD-compatibiliteit. Het bedrijf richt zich op de ontwikkeling en verkoop van hoogwaardige tussenlaagfolie met dergelijke functies en de tussenlaagfolie-activiteiten zijn de kernactiviteiten van Mobiliteit.
Wat het milieu betreft, dragen tussenlagen voor geluids- en thermische isolatie bij tot een lager brandstof- en elektriciteitsverbruik. Tussenlaagfolie voor geluidsisolatie helpt om voertuigen lichter te maken door de glasdikte te verminderen, terwijl tussenlaagfolie voor thermische isolatie de efficiëntie van de airconditioning verbetert door de temperatuurstijging in voertuigen te onderdrukken.
Naast het verminderen van de impact op het milieu door dergelijke producten, zijn er ook actief initiatieven genomen om de productie van tussenlaagfolie koolstofarm te maken, zoals de installatie van zonne-energiegeneratoren in vijf van de zeven fabrieken wereldwijd om een deel van het energieverbruik van deze fabrieken te dekken.

Overzicht van verschuiving naar hernieuwbare energiebronnen voor 100% van de ingekochte elektriciteit

De tussenlaag folie business is begonnen met het implementeren van decarbonisatie initiatieven voor glasfabrikanten – haar belangrijkste klanten – en Europa, waar een sterke maatschappelijke vraag is naar decarbonisatie. Het bedrijf wil wereldwijd groene energie inkopen.
De filmproductiefabriek van SEKISUI S-LEC™ Film nam het voortouw in dit initiatief en bereikte de overstap naar hernieuwbare energiebronnen voor 100% van de ingekochte elektriciteit in april 2020. Met de overstap naar hernieuwbare energiebronnen voor ingekochte elektriciteit dit keer in de grondstoffenfabriek in Nederland, heeft SEKISUI S-LEC B.V. de overstap naar hernieuwbare energiebronnen voor 100% van de ingekochte elektriciteit in al haar fabrieken bereikt.

Door bij te dragen aan de oplossing van problemen rond klimaatverandering, zal de SEKISUI CHEMICAL Group grote risico’s omzetten in kansen, streven naar een duurzame samenleving en groeien als een duurzaam bedrijf. Om een koolstofarme maatschappij op te bouwen, wil de Groep overstappen op hernieuwbare energiebronnen voor 100% van de ingekochte elektriciteit tegen fiscaal 2030, en wil de Groep tegen fiscaal 2050 een broeikasgasemissie van nul bereiken voor alle energie die gebruikt wordt in bedrijfsactiviteiten, inclusief de energie die geproduceerd wordt door warmtekrachtkoppelingssystemen.

Overzicht van SEKISUI S-LEC B.V.

Locatie Metaalweg 5, Roermond 6045, Nederland
Oprichting Februari 1996
Gestort kapitaal 11.345.000 EUR
Vertegenwoordiger Voorzitter Naoya Nishimoto
Bedrijfstakken Productie en verkoop van tussenlaagfolie
SEKISUI S-LEC is more attitude from all aspects of relationships with diverse people, environment and society.